Ta strona korzysta z cookies
Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie strony oraz w celach statystycznych, które pomagają nam w ulepszaniu witryny. Więcej info >
/
Jest to interdyscyplinarna grupa naukowców z kilku polskich uczelni wyższych i instytucji naukowych, przedstawicieli podmiotów samorządowych oraz działaczy NGO. LPTT realizuje przedsięwzięcie dofinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach PROO 4.

Przedsięwzięcie administruje Stowarzyszenie POLARIS – OPP (https://www.polaris.org.pl), które od prawie 20 lat prowadzi program Ciemne Niebo (https://www.ciemneniebo.pl).
O autorach:
Light Pollution Think Tank

/
✓ czym jest i czym grozi obecność nadmiernego lub źle stosowanego sztucznego oświetlenia
✓ jak zwiększyć efektywność energetyczną dzięki prawidłowemu oświetleniu
✓ jak poprawić dobrostan roślin i zwierząt oraz zmniejszyć podatność ludzi na choroby cywilizacyjne
✓ jakie działania pozwolą zwiększyć ilość gwiazd nad naszymi głowami
W poradniku znajdziesz informacje:
Multidyscyplinarny poradnik o zanieczyszczeniu światłem
/
Skorzystaj z najnowszej wiedzy polskich naukowców i specjalistów
/
dr Grzegorz Iwanicki

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr 2011), oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
(dr 2017). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu geografii turyzmu i rozwoju zrównoważonego. Problematyką zanieczyszczenia światłem i turystyki astronomicznej zajmuje się od 2012 r.
/
dr Przemysław Tabaka

Adiunkt w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, członek Prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, rzeczoznawca Stowarzyszenia Elektryków Polskich w dziale Technika Świetlna, ekspert Stowarzyszenia Elektryków Polskich, członek Komisji Kwalifikacyjnej (przy SEP Oddział Łódzki) do stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień z szeroko pojętą techniką świetlną.
/
dr inż. Anna Kołton, prof. URK

Pracownik naukowy (profesor uczelni) w Katedrze Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin, Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Zainteresowania naukowe: 1) fotobiologia roślin w tym wykorzystanie światła i lamp LED do poprawy jakości plonu roślin ogrodniczych oraz reakcje roślin na stres zanieczyszczenia światłem w nocy; 2) fizjologia reakcji roślin na czynniki stresowe, a w szczególności odpowiedź systemu antyoksydacyjnego, wpływ warunków miejskich na funkcjonowanie drzew i krzewów, reakcje na warunki hipoksji w obrębie systemu korzeniowego; 3) metabolizm azotowy roślin i możliwości jego regulacji. Od kilku lat zajmuje się upowszechnianiem wiedzy dotyczącej wpływu zanieczyszczenia światłem na rośliny.
/
dr Sylwester Kołomański

Astronom pracujący w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
W obszarze jego zainteresowań naukowych znajduję się dwa tematy. Pierwszy to heliofizyka, a dokładniej badanie zjawisk będących przejawami aktywności Słońca, takich jak rozbłyski i erupcje obserwowane w zakresie promieniowania EUV i X. Drugi obszar to zanieczyszczenie światłem, a w szczególności jego wpływ astronomię. Pomysłodawca i realizator wielu projektów i działań związanych z edukacją, popularyzacją i badaniem problemu zanieczyszczenia światłem, np. Izerski Park Ciemnego Nieba, edukacyjny projekt Wygasz i sieć stacji monitorujących ALPS (Allsky Light Pollution Survey).
prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta

Emerytowana profesor Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność fizjologia zwierząt, chronobiologia (zwłaszcza szyszynka i melatonina), neurohormonalna regulacja odporności. Redaktor naczelna najstarszego w Polsce popularno-naukowego kwartalnika KOSMOS, propagującego problemy nauk biologicznych. Zajmuje się wpływem zanieczyszczenia światłem na funkcjonowanie endogennego zegara biologicznego ludzi i zwierząt.
/
mgr inż. Karolina Skorb

Ornitolożka i doktorantka Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. Moim głównym zainteresowaniem badawczym jest wpływ zanieczyszczenia światłem oraz temperatury otoczenia na ptaki.
Prezes Górnośląskiego Koła Ornitologicznego.
/
mgr Piotr Nawalkowski

Prezes Zarządu i koordynator Programu Ciemne Niebo Stowarzyszenia POLARIS – OPP; redaktor naczelny portalu www.ciemneniebo.pl; współautor pierwszego w Polsce obszaru czynnej ochrony ciemnego nieba na terenie gminy Jeleśnia, a aktualnie koordynator główny projektu "Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce" (Fundusz EOG) w ujęciu strategii Smart Village dla miejscowości Sopotnia Wielka; zawodowo dziennikarz i komunikolog, działacz społeczny (MBA-NGO), fundraiser, ekspert III sektora (MRPIPS, NIW-CRSO, EKS i in.).
Oraz wielu innych.
/
Pobieram e-book i zapisuję się na newsletter o tematyce ochrony nocnego nieba przed zanieczyszczeniem światłem oraz wpływem nieprawidłowego oświetlenia na człowieka, przyrodę, gospodarkę, działaniach w Polsce itp. Wiadomości będą do mnie wysyłane nie częściej niż raz w miesiącu.
Polityka prywatności. Stowarzyszenie POLARIS-OPP © 2022